Thạc sĩ – Nhạc sĩ Vũ Duy Hiếu

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Chuyên viên phụ trách đào tạo và biểu diễn của Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Các công trình nghiên cứu: Hoà thanh nhạc nhẹ; Sáng tác khí nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Phát hành CD độc tấu ngẫu hứng Piano “ Fantasia Piano “.

Vũ Duy Hiếu

 

 Một số hình ảnh lớp học