Tin tức

  • Những kỹ thuật Guitar cơ bản - Phần 2

    Phần 2: Kỹ thuật chơi hợp âm

  • Những kỹ thuật Guitar cơ bản

    Phần 1: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây Kỹ thuật 1: hai ngón kết hợp theo trình tự là ngón p - ngón i, ngón p - ngón m, lần lượt như vậy luân phiên đổi nhau. Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây 4 và ngược trở lại. Ngón i và m sẽ chơi trên một dây duy nhất, Giáo viên nên cho học sinh chơi ở dây số 2 để có thể kiểm tra được cử động của ngón tay (có quá vung ngón tay để chạm vào dây trên hay dây dưới không).

  • Cách sử dụng và bảo quản đàn Piano

    Việt Nam có điều kiện thời tiết nóng và ẩm. Vì vậy để sử dụng và bảo quản đàn Piano để có được âm thanh tốt, tuổi thọ bền lâu, bạn nên tuân thủ một số việc sau: