Các kỹ thuật diễn tấu nâng cao - Phần 3

Phần 3: Kỹ thuật chạy quãng 8

Đây là kỹ thuật khó, phức tạp và kết hợp được nhiều kiểu chơi đàn. Lúc đầu học sinh sẽ tập tách từng nốt ra, sau đó sẽ tập ghép nốt vào tạo thành kiểu chồng âm quãng 8.

Kỹ thuật chạy quãng 8

Tay phải sẽ chạy kết hợp ngón p-i-p-m, sau đó đổi ngón p-m-p-a, tiếp tục đổi ngón p-i-p-a.

Điều quan trọng khi chuyển ngón tay trái là dùng cử động của ngón tay, tuyệt đối không được dùng cử động của bàn tay hay cổ tay. Khi tập kỹ thuật quãng 8 này thì sẽ tạo ra một khả năng dẻo dai, bền bỉ tuyệt vời cho ngón tay trái, tạo tiền đề cho việc thể hiện các tác phẩm khó sau này mà không bị mỏi tay, ví dụ như tác phẩm “La Catedral” của A.Barrios hay Estudio Brillante của Alard~F.Tarrega.