Các kỹ thuật diễn tấu nâng cao - Phần 2

Phần 2: Kỹ thuật chạy Cromatic

Kỹ thuật Cromatic là sự kết hợp hoàn hảo của ngón chạy tay phải và sự chuyển động nhịp nhàng linh hoạt của ngón tay trái. Bắt đầu từ nốt thấp nhất của đàn Guitar là nốt Mì chạy đến nốt cao nhất của đàn là nốt Sí.

Kỹ thuật chạy Cromatic

Sau khi chạy xuôi đến nốt cao nhất Sí thì chạy ngược về.
Tay phải sẽ chạy ngón i-m, sau đó đổi ngón m-a, tiếp tục i-a. Điều quan trọng ở tay trái là khi chuyển ngón thì các ngón phải tay phải nhấc thật thấp, càng bám dây càng tốt để đảm bảo cho ngón chuyển được nhanh nhẹn, linh hoạt.