Các kỹ thuật diễn tấu nâng cao

Sau khi học sinh đã tập các kỹ thuật cơ bản để định hình cho bàn tay phải và tay trái thì học sinh sẽ học các kỹ thuật diễn tấu nâng cao đòi hỏi phải có sự kết hợp tốt cả hai bàn tay.Lúc này các em đã phải làm chủ tốt cả hai bàn tay để tập trung điều khiển cùng lúc hai bàn tay trong các kỹ thuật khó này.

Phần 1: Kỹ thuật luyến

1. Kỹ thuật luyến một nốt:

Đây là 1 dạng luyến rất phổ biến trong các tác phẩm vì vậy học sinh phải có một kỹ thuật thật chuẩn xác khi thực hiện luyến một nốt. Học sinh sẽ gẩy một nốt, sau đó thì ngón khác bấm vào nốt tiếp theo mà không gẩy nữa. Điểm quan trọng ở đây là học sinh phải dùng lực của ngón tay để mà lực ở đây là lực bổ của ngón tay vào phím đàn. Điều quan trọng nữa là bấm thẳng đầu ngón tay vào phím đàn, như vậy thì âm thanh của nốt đàn vang lên sẽ rất tốt, vang to, đầy đặn, và tròn trịa như là nốt gẩy. Học sinh sẽ luyện từng ngón và leo lên từng dây để tập trung xử lý cử động của từng ngón tay trái. Học sinh sẽ tập ngón 1-2 từ dây 1 của thế tay 1, sau đó chuyển lên dây 2 lần lượt đến dây 6 thì chuyển dịch lên thế tay 2. Cứ như vậy dịch chuyển dần đến thế tay 10. Sau đó tiếp tục đến ngón 1-3 cũng theo trình tự như trên, rồi đến 1-4, tiếp tục 2-3, tiếp tục 2-4, tiếp tục 3-4.

Kỹ thuật luyến một nốt

 

2. Kỹ thuật luyến một nốt ngược

Đây là kỹ thuật luyến mà dùng ngón trái gẩy tương tự như ngón phải gẩy. Học sinh bấm sẵn 2 nốt, sau đó dùng ngón sau gẩy ra. Đăc biệt chú ý là khi gẩy ra tránh không để bị ngón va chạm vào dây khác gây nên tạp âm và chỉ dùng cử động của ngón. Học sinh sẽ luyện từng ngón và leo lên từng dây để tập trung xử lý cử động của từng ngón tay trái. Học sinh sẽ tập ngón 2-1 từ dây 1 của thế tay 1, sau đó chuyển lên dây 2 lần lượt đến dây 6 thì chuyển dịch lên thế tay 2. Cứ như vậy dịch chuyển dần đến thế tay 10. Sau đó tiếp tục đến ngón 3-1 cũng theo trình tự như trên, rồi đến 4-1, tiếp tục 3-2, tiếp tục 4-2, tiếp tục 4-3.

Kỹ thuật luyến một nốt  ngược

 

3. Kỹ thuật luyến hai nốt

Kỹ thuật này được tạo nên bởi sự kết hợp của hai kỹ thuật trên. Đó là học sinh gẩy một nốt đầu tiên rồi ngón trái bổ vào nốt tiếp theo sau đó lại gẩy ngón trái ra tạo nên một chùm ba.

Kỹ thuật luyến hai nốt

Kỹ thuật luyến hai nốt