Những kỹ thuật Guitar cơ bản - Phần 2

Phần 2: Kỹ thuật chơi hợp âm

1. Hợp âm 2 nốt:

Bước đầu làm quen với việc chơi hợp âm nhiều nốt, học sinh sẽ tập đơn giản từ 2 nốt. Dựa trên nguyên tắc lối ấn dây như trên đã trình bày thì Giảng viên hướng dẫn học sinh tập 2 nốt với sự kết hợp của các ngón p-i, pm, p-a,  p-m trên dây 3.Sao cho các nốt nhạc cùng vang lên 1 lúc

Kỹ thuật chơi  hợp âm: Hợp âm 2 nốt

Sau đó học sinh sẽ tập xuống dây 2 và tiếp tục xuống dây 1.

 

2. Hợp âm 3 nốt:

Sau khi chơi thành thạo 2 nốt rồi, học sinh sẽ tập chơi 3 nốt . Ngón i và m sẽ chơi trên dây 2 và 3, sau đó sẽ xuống dây 1 và 2. Còn ngón cái thì chơi lần lượt các dây 6-5-4.

Kỹ thuật chơi  hợp âm: Hợp âm 3 nốt

Tiếp theo học sinh sẽ tập kết ngón m – a và ngón i – a.

Trên cơ sở kết hợp các ngón như trên, học sinh sẽ chuyển xuống chơi ở dây 1 và 2.

 

3. Hợp âm 4 nốt:

Học sinh tập chơi hợp âm 4 nốt kết hợp các ngón p-i-m-a.

Kỹ thuật chơi  hợp âm: Hợp âm 4 nốt

Điểm quan trọng trong việc chơi hợp âm là các nốt cùng vang lên 1 lúc. Âm thanh của các nốt nhạc phải hòa quyện vào nhau tạo ra 1 màu sắc âm tròn trịa, đầy đặn và âm vang.