Hoà âm - Phối khí - Thu thanh ca khúc.

Một số sản phẩm:

Màu xanh Hương Sơn - NSND Thu Hiền:

Tiếng gọi tình yêu - Ca sĩ Tấn Minh:

Chuyện tình núi và biển - Ca sĩ Anh Thơ:

Hương đại ngàn - Ca sĩ Trọng Tấn

Xin hãy đến cùng chúng tôi - Ca sĩ Hồ Tùng: