Sáng tác và sản xuất các tác phẩm khí nhạc - nhạc không lời

Sáng tác và sản xuất các tác phẩm khí nhạc - nhạc không lời theo nhiều hình thức thể loại.

Hệ thống nhạc hiệu Truyền hình AVG

 

Nhạc trò chơi - Fim 4D