Sáng tác ca khúc theo yêu cầu.

Một số sản phẩm:

Khúc hát Nagakawa

 

Pavico

 

Vinh quang ngành thuế Việt Nam