Piano mới

Kawai Grand PIANO - EX

Giá: 2.112.000.000 VND

Kawai Grand PIANO RX-5H

Giá: 340.000.000 VND

Kawai Grand PIANO RX-1H

Giá: 250.000.000 VND

Kawai Grand PIANO GM-10

Giá: 160.000.000 VND

Kawai UPRIGHT PIANO K-8

Giá: 120.000.000 VND

Kawai UPRIGHT PIANO K-5

Giá: 90.000.000 VND

Kawai UPRIGHT PIANO K-3

Giá: 73.000.000 VND

Kawai UPRIGHT PIANO K-2

Giá: 63.000.000 VNDSố sản phẩm trên trang:

 

Các đại lý vui lòng liên hệ theo số: 0903203637