Hội đồng nghệ thuật kiêm giảng viên

  • Thạc sĩ – Nhạc sĩ Vũ Duy Hiếu
  • Tiến sĩ - Nghệ sĩ Cao Sỹ Anh Tùng
  • Thạc sĩ – Nhạc sĩ Giáng Son
  • Thạc sĩ – Ca sĩ Vũ Mạnh Dũng
  • Thạc sĩ – Nhạc sĩ Vũ Duy Hiếu Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.Chuyên viên phụ trách đào tạo và biểu diễn của Viện Âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt NamTốt nghiệp xuất...
  • Tiến sĩ - Nghệ sĩ Cao Sỹ Anh Tùng Hội viên hội Nhạc sĩ Việt Nam.Giảng viên Guitar Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.Tốt nghiệp xuất sắc tại Nhạc Viện Nuernberg-Ausburg CHLB Đức.Nghệ sĩ đã có nhiều...
  • Thạc sĩ – Nhạc sĩ Giáng Son Hội viên Hội Nhạc sĩ Thế giới.Giảng viên Âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.Tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.Giải Nhạc...
  • Thạc sĩ – Ca sĩ Vũ Mạnh Dũng Giảng viên  khoa Thanh nhạc- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  Sololist của Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Âm...

Tin Mới